LogoHässelbyny kopia

DESIGN

RÅDGIVNING

SKÖTSEL

En nybyggd villa som saknar trädgård? 
En trädgård som inte passar till familjens behov?
Viljan att förändra och förbättra?

Då är trädgårdsdesign något för Er!

Behöver Ni hjälp och inspiration för att komma vidare med Era trädgårdsdrömmar?
Behöver du konkreta tips när det gäller odlingsbetingelser, växter och skötsel?

Då är det tid att boka en rådgivning!

Risiga frukträd, häckar och buskage?
Finns inte tiden för vår och höststäd i trädgården?
Behöver ni hjälp med den löpande skötseln?

Få tid över till annat, boka skötseltjänster!
 

Ett designförslag börjar i de flesta fall med ett hembesök hos kunden. Vi går tillsammans genom vad som behöver förbättras, vilka funktioner Ni behöver i Er trädgård och vad som är möjligt att genomföra utifrån Era och trädgårdens förutsättningar. 

Ett designförslag kan innefatta hela eller mindre delar av en trädgård, det är kundens önskemål och behov som sätter ramarna. 

Efter hembesöket utformar vi en ritning över de olika funktionsytorna i trädgården. Gångstråk, planteringsytor, byggnationer för trädgården, lekytor, allt utformat efter behovet. 
Växtförslag, växtlista och komplett planteringsplan är tillval man kan välja om så önskas. 

Alla designförslag är unika då de specialanpassas efter kundens önskemål och behov samt trädgårdens naturliga förutsättningar. 
 

En trädgård kan ge upphov till många frågor.
Vid en rådgivning visar vi enkelt på plats olika lösningar på alla tänkbara problem och svarar på era frågor. Det kan röra sig om växter som inte trivs och utvecklas som de ska, problem vid möten mellan olika ytor eller helt enkelt en frågestund kring vad det faktiskt är för växter i den egna trädgården.

Rådgivningen kan ge tips och inspiration, såväl som konkreta råd kring funktioner och specifika växter. 

Rådgivningen resulterar inte i en färdig skiss utan kunden ansvarar själv för att anteckna vid tillfället. 

Om man önskar vidare rådgivning, såsom växtförslag, skisser eller skriftlig information går det givetvis att ordna efter rådgivningen. 

Alla kan behöva en hjälpande hand i sin trädgård, oavsätt om det handlar om brist på tid eller kunskap. Ingen trädgård är underhållsfri, men med rätt skötsel i grunden kan den bli lättskött och njutbar. 

Kundens behov och önskemål styr helt vilka tjänster som behövs, kanske behöver frukträden en ordentlig beskärning? Eller häcken klippas till? Vi utför alla tänkbara trädgårdstjänster från ogräsrensning till formklippning. Det går bra att boka mer omfattande skötsel som vår och höststädning av en hel trädgård eller mindre och mer specifika göromål. 

Att ta hjälp med styling av din trädgård vid tillfällen såsom bröllop, födelsedagar eller kanske inför en visning för försäljning är också möjligt. 

Du vet väl att du har möjlighet att utnyttja rut-avdrag på flera skötseltjänster? Det innebär att 50% av arbetskostnaden dras av på er faktura. Läs mer på skatteverkets hemsida.

För prisuppgifter vänligen kontakta oss för kostnadsfri offert.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _